متن کامل: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیر روش های تامین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی صنایع غذایی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز آموزشهای بین المللی خلیج فارس

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.A)

  

موضوع:

مطالعه تاثیر روش های تامین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی صنایع غذایی

 

 استاد راهنما:

دکتر خسرو فغانی ماکرانی

 

 استاد مشاور:

دکترمحمد رمضان احمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب  
عنوان صفحه
چکیده 1
   
فصل اول: کلیات پژوهش  
1-1   مقدمه 3
1-2   اظهار مسئله 4
1-3   اهمیت و ضرورت پژوهش 6
1-4   اهداف پژوهش 8
1-5   متغیرهای مستقل و وابسته 8
1-6   فرضیات پژوهش 9
1-7   روش پژوهش 10
1-8   قلمرو پژوهش 10
1-8-1   قلمرو موضوعی پژوهش 10
1-8-2   قلمرو زمانی پژوهش 10
1-8-3   قلمرو مکانی پژوهش 10
1-9   روش گردآوری اطلاعات 11
1-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 11
1-11 محدودیتهای پژوهش 11
1-12 واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در پژوهش 12
   
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینـۀ پژوهش  
2-1  مقدمه 15
2-2  صنايع غذايي در بورس 16
2-3  منابع عمده تأمین مالی 18
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید